Mikael Tegebjer

Editor-in-chief
08-555 206 71
070-512 39 99
Email

Leder arbetet på Bulls Press redaktion och lägger dagligen näsan i blöt hos medarbetarna. Tillsammans utvecklar vi nya idéer för både Bulls och våra kunder.

Jag har alltid tyckt att det redaktionella arbetet varit lockande och startade min första egna tidning som 14-åring. Fascineras än i dag av bokstäver, som jag tycker är både vackra och magiska.


Bulls Press, Syndication, Karaktär, Comics