Mia Sundberg

Licensing co-ordinator
08-555 206 38
Email

Godkänner artwork för bl a The Beatles.

Beatles, Betty Boop, Breaking Bad, Downton Abbey, Paddington, Popeye, Temple Run, Karaktär